Vi i ByBi jobber jevnt og trutt med å bedre pollinatorenes levevilkår.

 

Pollinatorene gis omfattende støtte verden over i nasjonale og internasjonale tiltak. I Norge etableres det en Nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer. I dette arbeidet, som ledes av Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet, deltar store aktører som Norsk Hageselskap, Universitetet, kommuner og fylkeskommuner, Statens Vegvesen, Forsvarsbygg, Avinor, Norges Birøkterlag, Mattilsynet  mf.

 

Norge trenger flere ambassadører for honningbienes behov. Du få et innblikk i bienes fashinerende verden ved å bli med på vårt introduksjonskurs BEE basic, og kanskje du tar skrittet og blir birøkter, vi har utdannelsen. Norges Birøkterlag har utviklet nyttige tips i ulike publikasjoner som Bier & Blomster, Bie søker blomst, og Bie elsker Blomst.

 

I byene trenger bier, humler, sommerfugler og alle andre pollinatorer både mat og bolig hele året. Har du sett den flotte humleplakaten som viser Norges 34 arter? Humler er bier, apis, det er også våre 172 arter av solitærbier.  Planter du bievennelig mat og bygger et insektshotell, gjør du en viktig jobb for byens minste innbyggere. I prosjektet pollinatorpassasjen knytter vi sammen alle byens initiativer, fra kommunens blomsterenger til din egen verandakasse. Har du gjort ditt? Fortell om det på polli.no!

 

Last ned tips til pollinatorvennlige hager i Blomstermenyen, les mer på polli.no. I et samarbeid mellom ByBi og Mester Grønn har vi utviklet pollinatorinformasjon rettet mot barn. Dette består av et informativt hefte og en flott plakat.