Pollinatorene, blomstene og biomangfoldet trenger en stor innsats.

Derfor jobber ByBi med et bredt nettverk av bievenner, urbane bønder, hageeiere, byutviklere og grøntsoneforvaltere. Vi deltar aktivt i det tradisjonelle røktermiljøet i Norge og Norges Birøkterlag. Vi er del av Pollinatornettverket. ByBi er partner i Næring for Klima, Oslo Kommune. Vi deltar i byøkologiske programmer som Estimap og Urban SISVi er aktiv del av Nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer, som ledes av Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Vi jobber med likesinnede i utlandet, som Cornell University i NY USA, Kraj birøkterlag i Slovenia gjennom et europeisk Smart City prosjekt, det internasjonale prosjektet C.S.I. Pollen, og SensaTo programmet

 

Norges Birøkterlag

Vi har fått god støtte fra Norges Birøkterlag til å hjelpe våre medlemmer med slynging av honning.

 

Sparebankstiftelsen DNB

ByBi har fått en betydelig støtte av Sparebankstiftelsen. Dette gjør at vi har kunnet etablere våre egne ByBi besøksbigårder i Oslo. Dette gir liv og glede til byboere: både bifolk og røktere, naboer og besøkende, blomster og trær.

 

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet samarbeider med oss i vårt prosjekt Pollinatorpasssjen

 

Norges Vel

Med midler fra Norges Vel utvikler vi programmer for sosialt entreprenørskap.

 

Eckbos logater

Eckbo gir støtte til ByBis samarbeid med Norges Birøkterlag, Oslo og omegn birøkterlag og Bymiljøetaten Oslo kommune om å utvikle programmer for urban birøkt med høy sikkeret, og med fokus på støtte biologisk mangfold.

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

ByBi har fått hjelp av FOA til å utvikle ulike strategier for å dra best nytte av våre bigårder som læringsarenaer, samt oppbygging av Gartneriet bigård i Bygdø Kongsgård.

 

Bergesenstiftelsen

Vi har fått økonomisk støtte til etablere et rasjonellt slynge-og honningproduksjonslokale på Gartneriet Bygdø Kongsgård.

 

PWC

PWC har gitt støtte til ByBis fadderordning og til vårt sosialt entreprenørskap-program. PWC of ByBi har i samarbeid bygget opp en vakker pollinatorvennlig oase på deres tak i Bjørvika.

 

Mester Grønn

I samarbeid med Mester Grønn har ByBi utviklet pollinatorpakker med informasjon om pollinering, pollinatorer og viktigheten av biologisk mangfold. Disse ble delt ut til barnehager i Oslo.