Grunnkurset er åpent for alle, med eller uten bier, om du bor i by eller ikke. Kurset begynner på våren når biene starter sin aktivitet og avslutter når de har gått i vinterklase før jul. Her lærer du alt du må vite for å bli en god røkter. Du vil også lære å kjenne mennesker som deler din interesse for bier og birøkt. Du vil inkluderes i et nettverk som støtter hverandre utover sesongen.

Din lærer er Svein Heggedal, en rutinert birøkter, en god pedagog og har forbindelser på kryss og tvers i Norges røktermiljø. Koordinator for kurset er Ragna Ribe Jørgensen, birøkter, ByBis faglig rådgiver.

OPPSTART:

Kurset starter i mars hvert år og følger bienes liv gjennom sesongen. Når seljens gåsunger åpner seg i april, finner biene årets første pollen. Pollenet knar de til babygrøt, noe som setter dronningen i gang med årets egglegging. Mengden bier i kuben øker og det er yr og glede i hele bifolket. Birøkterne vurderer bistyrke, svermeforebygging og er på vakt for svermhenting. Så kommer vurdering av sommerforing om regnet setter inn, sykdomssjekk og påsetting av skattekasser. I Juli høstes sommerhonning, og i september høsthonning. Deretter slynging, honningbehandling og til sist innvintring utpå senhøsten. Du vil motta grundig teoretisk lærdom gjennom 6 teorikvelder utover sesongen, og 6 bigårdsbesøk med lærer og erfarne røktere. Vi hjelper til med informasjon om innkjøp av utstyr og bifolk.

STED:

Teorikveldene på holdes i Oslo. Praksis gjøres i ulike ByBi bigårder hvor du møter honningbiene face to face, ser profesjonelle røktere i aktivitet og lærer ulike viktige røkterprosedyrer.

PRIS 2018:

Kr 3900,- inkl lærebok (3700,- uten lærebok), studenter kr 2500,- (kr 2300,- uten lærebok). Lærebok er Bier og birøkting i by og bygd, Ragna R Jørgensen, Kagge forlag 2014

Vi får ofte spørsmål om total kostnad for å starte som birøkter. For bifolk inkludert det kubeutstyret som trengs regner vi ca kr 5500,-. Og så trenger man drakt og røkterredskaper, ca kr 2000,-. Se spesifikke priser på Honningcentralen, Apinor eller Api-nec. Utstyrsbehovet til en fersk birøkter - oversikt.

 

PÅMELDING:

Kurset 2018 er fullt.

 

SESONGPLAN FOR 2018

TEORI

Tirsdag 6. mars kl 18-21: grunnkursdel 1. Historikk, anatomi, bigårdsplassering - Kunstnernes hus, KH Oslo

Tirsdag 20. mars kl 18-21: grunnkursdel kursdel 2. Utvikling, biprodukter, status i Norge - KH

Tirsdag 3. april kl 18-21: grunnkursdel kursdel 3. Trekk, pollen og nektar, kommunikasjon - KH

Tirsdag 8. mai kl 18-21: grunnkursdel kursdel 4. Sverming, fôrsituasjon, tavleanalyser - KH

Tirsdag 12. juni kl 18-21: grunnkurs del 5. Dronning, innføring, sykdommer - KH

Tirsdag 14. august kl 18-21: grunnkurs del 6. Varroaen, høststell i bigården, honning, slynging - KH

PRAKSIS I BIGÅRDEN (væravhengig)

Søndag 22. april kl 12-14: bigårdsbesøk 1, Gartneriet bigård

Midten av mai: de som starter med bier henter bifolkene sine. Dato er avhengig av været og bienes utvikling

Søndag 27. mai kl 18-20 bigårdsbesøk 2 Gartneriet bigård

Tirsdag 26. juni kl 18-20 bigårdsbesøk 3 Gartneriet bigård

Søndag 2. sept fra kl 12 bigårdsbesøk 4 og høsteturnè  Gartneriet bigård

Onsdag 12 september mellom 17-19: ByBi slynger høsthonning. Velkommen innom. Låven Bygdø Kongsgård

Nov/des bigårdsbesøk 5 Gartneriet bigård, varroabehandling

 

INFORMASJON

Mattilsynets skjema for opprettelse/endring av bigård

Informasjon om regelverket til deg som ønsker å selge honning

Mye nyttig informasjon: Norsk birøkt

Bigårdsplakat

 

OM SIKKER OG ANSVARLIG URBAN BIRØKT

ByBi har etablert standard prosedyrer for urban birøkt slik at vi sammen sørger for lykkelige og sunne bier, røktere og naboer.