Utdannelse som birøkter

Tuesday, March 06, 2018 18:00until 21:00

Kurset begynner på våren når biene starter sin aktivitet og avslutter når de har gått i vinterklase før jul. Her lærer du alt du må vite for å bli en god røkter. Du vil også lære å kjenne mennesker som deler din interesse for bier og birøkt. Du vil inkluderes i et nettverk som støtter hverandre utover sesongen.